Arkusz

Nazwa Osady: XXXXXXXX (Wprowadzić nazwę po założeniu)

Mieszkańcy/ludność
110 mieszkańców z czego:
110 ludzi (z przyrostem 6% na turę)

Szczęście: 20/100

Problemy, (trudne)sprawy, raporty itp…

Tereny w okół osady i ich potencjał.
Tereny na których znajduje się dużo zwierzyny.
Brak źródeł wody pitnej.
Gdzieniegdzie są drzewa.
Tereny przy górach dają dostęp do kamienia.
Miejsca pod budowę i pola uprawne.

Budynki
Domki - stan ok - trzeba dobudowywać stale

Modyfikatory
Pozyskiwanie drewna x1.1 +x0.05 =x1.15
Wydobywanie kamienia x1.2 +x0.05 =x1.25
Wydobywanie gliny x1.0 +x0.05 =x1.05
Polowanie x1.5 +x0.05 =x1.55
Rybołówstwo x0.6 +x0.05 =x0.65
Zbieranie owoców x1.0 +x0.05 =x1.05
uprawy na polu x1.0 +x0.05 +x0.05 =x1.1
Wędzenie x0.9

Statystyki ludu
siła- 10
zręczność- 10
inteligencja- 10
siła woli- 10
szczęście- 10
Obrona- 0

ilość żółtego pyłu - X
ilość srebrnego pyłu - X
ilość czarnego pyłu - X

mutacje:

A tu część do wypełniania dla gracza.
Należy skopiować i uzupełnić

Przydział ludności Gracz

ilość - co robi
ilość - co robi
Reszta się opierdala

Surowce

Wydobywane:
Drewna- [liczba ludzi]x[modyfikatory]
Kamienia- [liczba ludzi]x[modyfikatory]
Glina- [liczba ludzi]x[modyfikatory]

Zmagazynowany:
drewno- X
kamień- X
glina- x

Jedzenie

Wymagane minimum: 100

Zdobywane:
Polowanie: [ ilość ludzi]x[modyfikator]
Rybołówstwo: [ilość ludzi]x[modyfikator]

Rolnictwo:
Owoce: [ilość ludzi]x[modyfikator]
Pszenica: [ilość ludzi]x[modyfikator]

Przerabiane
Wędzenie [ilość mięsa]x[modyfikator]

Razem zdobywane: suma wszystkiego

Zmagazynowany:
-[Nazwa] [ilość]
-[Nazwa] [ilość]

Nadmiar magazynować czy rozdawać:
-?

Wytwarzanie/Produkcja
Do wytworzenia
[-]Spoiler
Przedmiot- /Wymagane materiały na szukę/ /ilość wytwarzana przez jedną osobę na turę/ [ilość ludzi przydzielona do wytwarzania]

Przedmiot- /Wymagane materiały/ /ilość wytwarzana przez jedną osobę na turę/

Posiadane
[Nazwa]- [ilość]
[nazwa]- [ilość]