Arkusz

Nazwa Osady: Unceasing Hope

Mieszkańcy/ludność
112 mieszkańców z czego:
112 ludzi (z przyrostem 5% na turę)

Szczęście: X/100

Problemy, (trudne)sprawy, raporty itp…

Tereny w okół osady i ich potencjał.
Teren jest bogaty w miejsca pod uprawę i budowę.
Las w pobliżu pozwala na zbieranie drewna.
W pobliżu znajduje się dużo zwierzyny.
Można wydobywać wystarczające ilości kamieni i gliny.
Posiadasz złoże miedzi.
Brak zbiorników wodnych sprawia że nie ma zbytnio gdzie łowić ryby.

Budynki
Domki - stan ok - dobudowywać ciągle
Spichlerz - 100%
ogrodzenie - 100%

Modyfikatory
Pozyskiwanie drewna x1.2
Wydobywanie kamienia x1.0
Pozyskiwanie gliny x1.0
Wydobywanie miedzi x1.05
Polowanie x1.55 +x0.1 =x1.65
Rybołówstwo x0.65
Zbieranie owoców x1.2
uprawy na polu x1.2

Statystyki ludu
siła- 10
zręczność- 10
inteligencja- 10
siła woli- 10
szczęście- 10
Obrona- 0

ilość żółtego pyłu - X
ilość srebrnego pyłu - X
ilość czarnego pyłu - X

mutacje:

A tu część do wypełniania dla gracza.
Należy skopiować i uzupełnić

Przydział ludności Gracz

ilość - co robi
ilość - co robi
Reszta się opierdala

Surowce

Wydobywane:
Drewna- [liczba ludzi]x[modyfikatory]
Kamienia- [liczba ludzi]x[modyfikatory]
Glina- [liczba ludzi]x[modyfikatory]
Miedź- [liczba ludzi]x[modyfikatory]

Zmagazynowany:
drewno- X
kamień- X
glina- x
miedź- x

Jedzenie

Wymagane minimum: 100

Zdobywane:
Polowanie: [ ilość ludzi]x[modyfikator]
Rybołówstwo: [ilość ludzi]x[modyfikator]

Rolnictwo:
Owoce: [ilość ludzi]x[modyfikator]
Pszenica: [ilość ludzi]x modyfikator]

Razem zdobywane: suma wszystkiego

Zmagazynowany:
-[Nazwa] [ilość]
-[Nazwa] [ilość]

Nadmiar magazynować czy rozdawać:
-?

Wytwarzanie/Produkcja
Do wytworzenia
[-]Spoiler
Przedmiot- /Wymagane materiały na szukę/ /ilość wytwarzana przez jedną osobę na turę/ [ilość ludzi przydzielona do wytwarzania]

Przedmiot- /Wymagane materiały/ /ilość wytwarzana przez jedną osobę na turę/

Posiadane
[Nazwa]- [ilość]
[nazwa]- [ilość]