Arkusz

Nazwa Osady: XXXXXXXX (Wprowadzić nazwę po założeniu)

Mieszkańcy/ludność
116 mieszkańców z czego:
116 ludzi (z przyrostem 5% na turę)

Szczęście: 5/100

Problemy, (trudne)sprawy, raporty itp…

Tereny w okół osady i ich potencjał.
Rzeka zapewniająca wodę pitną i dostęp do ryb jednak nie znajduje się ich tam tak dużo.
Normalne miejsce na pola uprawne.
Las zapewnia dostęp do drewna.
Można zbierać kamienie oraz pozyskiwać glinę.
Tereny zawierają mnóstwo zwierzyny.

Budynki
Domki - stan dobry - dobudowywać

Modyfikatory
Pozyskiwanie drewna x1.3 +x0.05 =x1.35
Wydobywanie kamienia x1.0 +x0.05 =x1.05
Polowanie x1.6 +x0.05 =x1.65
Rybołówstwo x0.85 +x0.05 =x0.9
Zbieranie owoców x1.0 +x0.05 =x1.05
uprawy na polu x1.0 +x0.05 =1.05

Statystyki ludu
siła- 10
zręczność- 10
inteligencja- 10
siła woli- 10
szczęście- 10
Obrona- 0

ilość żółtego pyłu - X
ilość srebrnego pyłu - X
ilość czarnego pyłu - X

mutacje:

A tu część do wypełniania dla gracza.
Należy skopiować i uzupełnić

Przydział ludności Gracz

ilość - co robi
ilość - co robi
Reszta się opierdala

Surowce

Wydobywane:
Drewna- [liczba ludzi]x[modyfikatory]
Kamienia- [liczba ludzi]x[modyfikatory]

Zmagazynowany:
drewno- X
kamień- X

Jedzenie

Wymagane minimum: 100

Zdobywane:
Polowanie: [ ilość ludzi]x[modyfikator]
Rybołówstwo: [ilość ludzi]x[modyfikator]

Rolnictwo:
Owoce: [ilość ludzi]x[modyfikator]
Pszenica: [ilość ludzi]x modyfikator]

Razem zdobywane: suma wszystkiego

Zmagazynowany:
-[Nazwa] [ilość]
-[Nazwa] [ilość]

Nadmiar magazynować czy rozdawać:
-?

Wytwarzanie/Produkcja
Do wytworzenia
[-]Spoiler
Przedmiot- /Wymagane materiały na szukę/ /ilość wytwarzana przez jedną osobę na turę/ [ilość ludzi przydzielona do wytwarzania]

Przedmiot- /Wymagane materiały/ /ilość wytwarzana przez jedną osobę na turę/

Posiadane
[Nazwa]- [ilość]
[nazwa]- [ilość]