Dodanie kolejnych rozdziałów.

Tuż na początku zostaną dodane nowe rozdziały. Obecnie nie mam czasu tego dokonać z powodu egzaminów itp.