Hol

Ogromna sala, od której odchodzą trzy korytarze. Na samym środku stoi mały barek samoobsługowy, a wokół niego pod różnymi kontami ustawione zostały kanapy, w ogóle nie pasujące do kamiennej podłogi.Za oświetlenie robią cztery kule ognia zawieszone pod sufitem.