Odliczamy do 10000


#1701

1666 Tysiąc lat po inbie z Luckiem :p


#1702

1667- w Andruszowie koło Smoleńska podpisano rozejm polsko-rosyjski, który na 13 i pół roku przerwał wojnę z Rosją. Na jego mocy Rzeczpospolita utraciła na rzecz Caratu lewobrzeżną Ukrainę, ziemie smoleńską, siewierską i czernihowską. Kijów przeszedł w ręce Rosji formalnie na 2 lata, faktycznie - na stałe.


#1703

1668 Jan II Kazimierz Waza abdykował z tronu polskiego, kończąc tym samym rządy dynastii Wazów w Rzeczypospolitej.


#1704

1669 Michał Korybut Wiśniowiecki został obrany królem po abdykacji Jana Kazimierza.


#1705

1670 - Bitwa pod Nowym Targiem


#1706

1671 - wojna polsko-kozacko-tatarska, bitwa pod Bracławiem


#1707

1672 - w Nevers we Francji na atak apopleksji zmarł Jan Kazimierz, król polski.


#1708

1673 ma w sobie 3 które lubie .-.


#1709

1674 - wojna rosyjsko-turecka: zwycięstwo wojsk moskiewskich w bitwie pod Rusawą .


#1710

1674 - Jan Sobieski został wybrany na króla przez szlachtę


#1711

1675 - król Karol II założył obserwatorium astronomiczne w Greenwich


#1712

1676 - W Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, która ustąpiła po procesji błagalnej do Piekar. Na pamiątkę tego zdarzenia tarnogórzanie zobowiązali się udawać corocznie w niedzielę po 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej.


#1713

1677 -poświęcono klasztor Dominikanów w Tarnobrzegu.


#1714

1678 - Kozacy po oblężeniu zdobywają i palą zamek w Rzyszczów nad Dnieprem.


#1715

1679 - Chciałbym się urodzić w tamtych czasach :P


#1716

1680 - coś na pewno się stało


#1717

1681

12 października – jedna z mieszkanek Londynu została publicznie wychłostana za zaangażowanie się w politykę.

Nie chce mi się po wiki poprawiac


#1718

1682 - W Krakowie, początek poważnych rozruchów antyżydowskich.


#1719

1683 - 12 września – bitwa pod Wiedniem, zwana odsieczą wiedeńską. Wojskami Ligi Świętej dowodził król Jan III Sobieski.


#1720

1684 - właściciel pierwszej w Wiedniu kawiarni, kupiec Jerzy Franciszek Kulczycki został przez Leopolda I mianowany cesarskim tłumaczem języka tureckiego.