Odliczamy do 10000


#1721

1685-Wejherowo stało się własnością Jana III Sobieskiego.


#1722

1686 - Isaac Newton wydał dzieło, w którym przedstawił spójną teorię grawitacji opisującą zarówno spadanie obiektów na ziemi, jak i ruch ciał niebieskich. Angielski fizyk oparł się na zaproponowanych przez siebie zasadach dynamiki oraz prawach Keplera dotyczących odległości planety od Słońca.


#1723

1687 wyjątkowo nudna data
flota wenecka podczas bitwy z Turkami ostrzelała Akropol Ateński, powodując eksplozję zgromadzonego tam prochu; eksplozja zniszczyła wiele budowli.


#1724

1688 - suma tych cyfr wynosi 23… :brain:


#1725

1689 - Został zawarty pokój wieczysty z Rosją (Polska) - WIECZYSTY


#1726

1690 - wojna Francji z Ligą Augsburską: wojska francuskie odniosły miażdżące zwycięstwo nad siłami sprzymierzonych w bitwie pod Fleurus.


#1727

1691 - na stolicę papieską wybrany został Antonio Pignatelli, nuncjusz apostolski w Rzeczypospolitej w latach 1660-1668. Elekt przybrał imię Innocentego XII.


#1728

1692 - Napad szlachty na ratusz poznański.


#1729

1693 - trzęsienie ziemi na Sycylii: zginęło ok. 60 tys. osób, 45 miast zostało zniszczonych.


#1730

1694 - Powstał Bank of England.


#1731

1695 - uchwałą Parlamentu Szkocji założono Bank of Scotland, najstarszy ciągle działający bank na terenie obecnej Wielkiej Brytanii i pierwszy bank w Europie, który rozpoczął emisję papierowych banknotów.


#1732

1696 - Bitwa pod Ułan Bator. Wyposażeni w broń palną Chińczycy rozbili armię chana Dżungarów Galdana


#1733

1697- Bitwa morska pod Andros.


#1734

1698 - Piotr I Wielki wprowadził podatek od posiadania brody


#1735

1699 – sejm zwyczajny pacyfikacyjny obradujący w dniach 16 czerwca– 30 1699r. w Warszawie


#1736

1700 tsunami uderza w wyspę Honsiu


#1737

1701 - Obradował Sejm Warszawski; po raz pierwszy użyto tzw. limitę sejmową


#1738

1702 - w Japonii śmierć 47 rōninów zgodnie z kodeksem bushidō


#1739

1703 - na Węgrzech wybuchlo antyHaubsburskie powstanie Rakoczego


#1740

1704- Konfederacja warszawska