Pokój nauczycielski

Puste pomieszczenie bez źródła światła. Nikt nigdy w nim nie przebywał.