Poszukuję mangi

[attachment=515]Poszukuję mangi w której znajduje sie ta oto postać . Jeśli oczwiście sie znajduje i nie jest narysowany.

I am looking for a manga in which this figure is located. If it is located and is not drawn.