Propozycje/ulepszenia serwera

Ten wątek służy do zgłaszania propozycji zmian na serwerze.