Prośby/skargi/propozycje

Jest to temat do wszelkich uwag dotyczących gry i rozgrywki.