Rozdział 1 - Artur Rain

[Rozdział bez żadnej korekty]

[pdf]http://animes.pl/nowelki/OkoPrzygody1.pdf[/pdf]

LINK do Rozdziału