Rozdzielenie Rzeki Pasm

Miejsce po drugiej stronie gór gdzie Rzeka Pasm dzieli się na dwa koryta i otaczają Trandulis.

Wirus

Idąc wzdłuż rzeki dotarłeś do miejsca gdzie dzieli się ono na dwa koryta, a dzielą ją dwie góry zaczynające się z tej strony stromym zboczem.

Docierając do gór które otaczają nową nieznaną teraz dla niego część a która zarazem wydaje się całkowicie spokojna na początku stanął by się zastanowić co zrobić dalej, najlepiej by było wejść na ten teren być może ktoś tu przebywa to będzie miał okazję dowiedzieć się więcej o tym nowym nieznanym terenie.

Postanowiłeś więc ruszyć dalej wzdłuż koryta rzeki na lewo, wkraczając do nowej krainy.

z.t

Twiggy

Idąc na zachód dotarłeś do jakiejś rzeki która dzieli się u podnóżach dwóch gór.

Postanowiłem skierować się na północ. Przeskoczyłem przez rzekę.

Ruszyłeś na północ wzdłuż Rzeki.

z.t