Sala nr. 2

Nieco mniejsza niż sala numer jeden, jednak tutaj pomyślano o biurku dla nauczyciela.