Wschodnia Granica Lasu

Wschodnia granica graniczy z północną Saratanem, przy granicy bardziej w głębi lasu płynie Rzeka Turan.