Zasady Kompedium Zbieraczy

Zasady są takie same jak w przypadku Bestiariusza tylko tu opisujecie zioła, rośliny, rudy metali, płyny i inne…