Złączenie Rzek

Miejsce gdzie Rzeka Dusz i rozgałęziona na dwa koryta Rzeka Oczyszczenia łączą się, miejsce gdzie powstaje rzeka Drogi do Neru.

Miejsce piękne i magiczne, jakby się przyjrzeć poświatą nocy, najlepiej pełni wszystkich trzech Księżyców Norumanu, można by zobaczyć dusze płynące pod wodą, by zaznać wiecznego spokoju w Neru