Regulamin korzytania z forum

 • Uwaga! Jeśli miałeś już konto na wcześniejszej wersji forum, wygeneruj nowe hasło przez funkcję Zapomniałem hasło.
Domen

Domen

EkipaAnimes
Członek ekipy
I. ZASADY OGÓLNE

Art. 1. Regulamin określa:
 1. Zasady obowiązujące na forum, w prywatnych wiadomościach oraz czacie.
 2. Prawa i obowiązki użytkowników.
 3. Prawa i obowiązki administracji oraz moderatorów.
 4. Tryb stosowania kar wobec użytkowników.
Art. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Użytkownik - osoba zarejestrowana.
 2. Administrator - osoba bezpośrednio zarządzająca forum.
 3. Moderator - osoba, której Administrator nadał uprawnienia do nadzorowania forum.
 4. Spam - powtarzające się słowa, bądź wypowiedzi, a także wpisy, wiadomości pozbawione treści merytorycznej.
 5. Spoiler - jest to każda niepożądana informacja dotycząca szczegółów akcji w anime, serialu, filmie lub jakiejkolwiek produkcji. Za spoiler uznaje się w szczególności: zdradzanie przebiegu akcji, nazwy, imiona, nazwiska, nazwy umiejętności, a także obrazki zdradzające wygląd postaci, miejsc lub wydarzeń. Zasada ta dotyczy wszystkich omawianych na forum serii. Umieszczanie informacji zawierających spoilery może się odbywać wyłącznie w trybie określonym w art. 13 ust. 2
 6. Offtopic – posty niezgodne z głównym tematem dyskusji.
II. UŻYTKOWNICY

Art. 3. Po dokonaniu rejestracji, domniemywa się, że użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu.

Art. 4.
 1. Nazwa użytkownika, awatar oraz podpis (sygnatura) nie mogą zawierać spoilerów, oraz treści wulgarnych, erotycznych, bądź stanowiących obrazę dla pozostałych użytkowników.
 2. Wysokość podpisu nie może przekroczyć 100 pixeli, a szerokość 400 pixeli.
 3. W awatarze oraz sygnaturze zabronione jest umieszczać gify.
 4. W przypadku naruszeń, Administracja może usunąć, bądź zmodyfikować podpis użytkownika.
Art. 5.
 1. Nie dopuszcza się tworzenia wielu kont przez jedną osobę, w szczególności w celach spamowania.
 2. W przypadku stwierdzenia multikonta, Administracja może zastosować środki o których mowa w art. 20.
III. ADMINISTRACJA

Art. 6. Administrację forum stanowią: Administratorzy oraz Moderatorzy.

Art. 7.
 1. Administrator posiada wyłączność na nadawanie rangi Moderatora oraz nadzoruje ich działalność.
 2. Administrator może odwołać ostrzeżenie, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Moderatora, który je nadał.
 3. W uzasadnionych przypadkach, Administrator może zawiesić stosowanie przepisów Regulaminu.
 4. Administrator nie musi stosować się do regulaminu, jego postawa wobec użytkowników czyli ostrzeżenia lub banowanie nie musi mieć podstawy regulaminu. W szczególnych wypadkach może stosować się do własnej opinii i na podstawie niej reagować na sytuacje.
Art. 8. Do zadań administracji należy w szczególności:
 1. Dbanie o kulturę wypowiedzi oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
 2. Kontrolowanie bieżących tematów oraz wypowiedzi.
 3. Usuwanie tematów oraz wypowiedzi naruszających postanowienia Regulaminu.
 4. Dbanie o poprawność językową wypowiedzi oraz moderowanie błędów.
 5. Zapewnienie porządku tematycznego w działach.
 6. Karanie użytkowników za naruszenia Regulaminu.
Art. 9.
 1. Użytkownicy są zobowiązani do zgłaszania Administracji wszelkich zauważonych naruszeń Regulaminu przez współużytkowników, za pomocą opcji [Zgłoś].
 2. W razie podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Moderatora użytkownik może odwołać się do Administratora.
IV. DYSKUSJE i TEMATY

Art. 10.
 1. Użytkownik ma prawo do swobodnej wypowiedzi oraz nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów, o ile nie godzą one w innych użytkowników.
 2. Zabrania się w szczególności: stosowania wulgaryzmów wobec pozostałych użytkowników, obrażania, wyśmiewania, spamowania, bądź wprowadzania zamętu i dezorganizacji.
 3. Zabrania się umieszczania treści rasistowskich lub obrażających grupy narodowe czy etniczne.
 4. Zabrania się prowokowania i podżegania do złamania zasad Regulaminu. W takiej sytuacji Moderator ma prawo zastosować kary wymienione w art. 17.
 5. Zabrania się umieszczania długich recenzji, opisów, charakterystyk bądź innych artykułów (szczególnie skopiowanych). W takiej sytuacji zaleca się umieścić link do portalu, z którego pochodzi artykuł. Moderator bądź Administrator ma prawo do usunięcia takiego postu/wątku. Wyjątek stanowi artykuł napisany specjalnie dla/na potrzeby forum.
 6. W dziale “Zapoznaj się” nowi użytkownicy mają nieskrępowane prawo do przedstawienia swojej osoby, tudzież krótkie odpowiedzi forumowiczów typu “Witaj”, “Cześć” będą uznawane za spam oraz usuwane. W przypadku, gdzie taka sytuacja będzie się powtarzać Moderator bądź Administrator ma prawo nałożyć upomnienie na użytkownika.
 7. Zabrania się używania czcionek, kolorów, stylów nieczytelnych (niewidocznych, niezrozumiałych) dla innego użytkownika.
Art. 11.
 1. Użytkownik jest zobowiązany do wypowiadania się na temat.
 2. Dygresje są dopuszczalne, o ile nie zakłócają one w rażący sposób prowadzonej dyskusji.
 3. Wyłącza się stosowanie Art. 13.1, jeżeli użytkownik odchodzący od głównego wątku rozmowy, osobiście założył temat.
 4. W przypadku, gdy w temacie rozwija się dłuższa dyskusja nie na temat, Moderator ma prawo wydzielić niedotyczące dyskusji posty do nowego tematu lub je usunąć. Aby zapobiec dalszemu rozwojowi Off-topicu Moderator powinien zalecić Użytkownikom powrót do tematu dyskusji. Jeśli Off-topic będzie się przedłużał, Moderator ma prawo zastosować kary wymienione w art. 17.
Art. 12. Nie wolno zamieszczać linków do stron, zawierających wirusy, pornografię, bądź innych niebezpiecznych treści.

Art. 13.
 1. Zabrania się zamieszczania spoilerów w tematach nie opatrzonych oznaczeniem o którym mowa w art. 13.2.
 2. W razie zamieszczenia spoilera, użytkownik ma obowiązek ukryć go za pomocą kodu:
TEKST
 1. Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku tematów utworzonych w celu dyskutowania o akcji nie przedstawionej jeszcze w danej produkcji.
Art. 14. Przed założeniem nowego tematu, użytkownik jest zobowiązany do utworzenia go w odpowiednim dziale, a także sprawdzenia, czy nie istnieje nigdzie podobny temat.

Art. 15.
 1. Tytuł tematu powinien określać temat dyskusji.
 2. W przypadku zamiaru umieszczania w temacie niezakrytych spoilerów, należy uprzedzić o tym w tytule tematu dopisując “
  ” bądź uczynić to w analogiczny sposób.
  [*]Nie dopuszcza się tworzenia tematów naruszających dyskusyjno-rozrywkowe przeznaczenie forum, a w szczególności: nie posiadających treści merytorycznych, zawierających spam lub dublujących wątki już istniejące.
Art. 16.
 1. Administracja ma prawo zamykania, bądź usuwania tematów, o których mowa w art. 15.4.
 2. Zamknięcie tematu przez Administrację może nastąpić również na skutek wyczerpania dyskusji, bądź innych naruszeń postanowień Regulaminu rozmówców.
V. KARY

Art. 17.
 1. Środkiem karnym są ostrzeżenia.
 2. Szczególnym rodzajem ostrzeżenia jest ostrzeżenie słowne. Dwa ostrzeżenia słowne składają się na jedno całe ostrzeżenie.
 3. Uzyskanie czterech ostrzeżeń skutkuje blokadą pisania postów.
 4. Uzyskanie sześciu ostrzeżeń skutkuje banem.
 5. Admin może ostrzegać jak i banować wg własnej oceny w stosunku do użytkownika oraz na podstawie jego zachowania na forum stosować odpowiednie środki.
Art. 18. Dodatkowym środkiem karnym stosowanym wobec naruszeń postanowień Regulaminu na czacie są:
 1. Zablokowanie dostępu do czatu.
 2. Uniemożliwienie pisania na czacie.
Art. 19.
 1. Administracja ma możliwość nadawania ostrzeżeń, biorąc pod uwagę postawę użytkownika, jego intencje i ciężar niedozwolonego zachowania.
 2. Nałożona kara musi wynikać z zapisów Regulaminu.
 3. Wartość ostrzeżeń nadanych za jednorazowe naruszenie Regulaminu, nie może przekroczyć dwóch jednostek.
Art. 20. W przypadku wykazywania wyjątkowo złej woli ze strony użytkownika i celowego działania na szkodę Forum, Administracja może nadać jednorazowo sześć ostrzeżeń, skutkujących banem.

18 luty 2016.
 
Ostatnia edycja:
Top Bottom